Product
Home>Product>Vacuum components>Center ring
OUTER-RING
P/N SIZE ØA ØB 16-50 63-200 download
cart ACRO016 NW16 31 28.3 2D / 3D
cart ACRO025 NW25 42 38.3 2D / 3D
cart ACRO040 NW40 56 52.7 2D / 3D
cart ACRO050 NW50 74 65.3 2D / 3D
cart ACRO063 ISO63 90.2 82.6 2D / 3D
cart ACRO080 ISO80 107.6 100 2D / 3D
cart ACRO100 ISO100 126.6 119 2D / 3D
cart ACRO125 ISO125 154.6 147.1 2D / 3D
cart ACRO160 ISO160 177 169.4 2D / 3D
cart ACRO200 ISO200 237 229.5 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364