Product
Home>Product>Vacuum components>Flanges
BORED FLANGE / KF(SCH)
P/N SIZE ØA ØB ØC ØD T download
cart BBON016F NW16 30 17.2 16.5 21.7 4.1 2D / 3D
cart BBON025F NW25 40 26.2 24 27.2 4.7 2D / 3D
cart BBON040F NW40 55 41.2 36.7 42.7 4.6 2D / 3D
cart BBON050F NW50 75 52.2 49 60.5 4.9 2D / 3D
cart BBON063F NW63 95 70.2 60.5 76.3 11.4 2D / 3D
cart BBON080F NW80 114 83.2 72.3 89.1 12 2D / 3D
cart BBON100F NW100 134 102.2 97.6 114.3 11.6 2D / 3D
cart BBON125F NW125 161 127.3 123.2 139.8 11.9 2D / 3D
cart BBON160F NW160 190 153.3 148.6 165.2 12 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364