Product
Home>Product>Vacuum components>Flanges
BORED FLANGE / ISO-K
P/N SIZE ØA ØB ØC a T download
cart BBOK063 ISO63 95 70.2 63.5 5 12 2D / 3D
cart BBOK080 ISO80 110 83.2 76.3 5 12 2D / 3D
cart BBOK100 ISO100 130 102.2 101.6 5 12 2D / 3D
cart BBOK125 ISO125 155 127.2 127.4 5 12 2D / 3D
cart BBOK160 ISO160 180 153 152.4 5 12 2D / 3D
cart BBOK200 ISO200 240 213 216.3 5 12 2D / 3D
cart BBOK250 ISO250 290 261.2 267.4 5 12 2D / 3D
cart BBOK320 ISO320 370 318.2 318.5 7 17 2D / 3D
cart BBOK400 ISO400 450 400.2 406.4 7 17 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364