Product
Home>Product>Vacuum components>Flanges
BLANK FLANGE / ISO-F
P/N SIZE ØA ØB ØD n H T download
cart BBLF063 ISO63 130 70.2 110 4 9 12 2D / 3D
cart BBLF080 ISO80 145 83.2 125 8 9 12 2D / 3D
cart BBLF100 ISO100 165 102.2 145 8 9 12 2D / 3D
cart BBLF160 ISO160 225 153.2 200 8 11 16 2D / 3D
cart BBLF200 ISO200 285 213.2 260 12 11 16 2D / 3D
cart BBLF250 ISO250 335 261.2 310 12 11 16 2D / 3D
cart BBLF320 ISO320 425 318.2 395 12 14 20 2D / 3D
cart BBLF400 ISO400 510 400.2 480 16 14 20 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364