Product
Home>Product>Vacuum components>Full Nipple
FULL NIPPLE / JIS-VF
P/N SIZE ØA ØB L download
cart CFUJ020 VF20 80 19.05 100 2D / 3D
cart CFUJ025 VF25 90 25.4 100 2D / 3D
cart CFUJ040 VF40 105 38.1 100 2D / 3D
cart CFUJ050 VF50 120 50.8 100 2D / 3D
cart CFUJ065 VF65 145 63.5 150 2D / 3D
cart CFUJ080 VF80 160 76.3 150 2D / 3D
cart CFUJ100 VF100 185 101.6 150 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364