Product
Home>Product>Vacuum components>Reducer
REDUCER(CONICAL) / CF(2HOLE,2FIX)
P/N SIZE ØA ØB ØC L download
cart CSCC1321HF CF1.33,2.125 34 53.8 19.05 100 2D / 3D
cart CSCC1327HF CF1.33,2.75 34 69.5 19.05 100 2D / 3D
cart CSCC2127HF CF2.125,2.75 53.8 69.5 25.4 100 2D / 3D
cart CSCC2733HF CF2.75,3.375 69.5 86 38.1 100 2D / 3D
cart CSCC2745HF CF2.75,4.5 69.5 113.5 38.1 150 2D / 3D
cart CSCC3345HF CF3.375,4.5 86 113.5 50.8 150 2D / 3D
cart CSCC4506HF CF4.5,6 113.5 152 63.5 150 2D / 3D
cart CSCC0608HF CF6,8 152 203 101.6 150 2D / 3D
cart CSCC0810HF CF8,10 203 254 152.4 200 2D / 3D
cart CSCC1012HF CF10,12 254 304 216.3 200 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364