Product
Home>Product>Vacuum components>Tee
TEE / ISO-K
P/N SIZE ØA ØB C D d download
cart CTEK063 ISOK63 95 63.5 1.5 86 79 2D / 3D
cart CTEK080 ISOK80 110 76.3 2 89 82 2D / 3D
cart CTEK100 ISOK100 130 101.6 2 137 130 2D / 3D
cart CTEK125 ISOK125 155 139.8 3.4 130.8 123.8 2D / 3D
cart CTEK160 ISOK160 180 165.2 3.4 149.9 142.9 2D / 3D
cart CTEK200 ISOK200 240 216.3 4 184.8 177.8 2D / 3D
cart CTEK250 ISOK250 290 267.4 4 222.9 215.9 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364