Product
Home>Product>Vacuum components>Tee-Reducing
TEE(REDUCING) / CF
P/N SIZE ØA ØB C c D d FIX download
cart CTEC2127HF CF2.125,2.75(3H-3F) 69.5 53.8 48.9 40 55.7 50 2D / 3D
cart CTEC2127HR CF2.125,2.75(3H-3R) 69.5 53.8 45.9 40 55.7 50 2D / 3D
cart CTEC2127TF CF2.125,2.75(3T-3F) 69.5 53.8 48.9 40 55.7 50 2D / 3D
cart CTEC2127TR CF2.125,2.75(3T-3R) 69.5 53.8 45.9 40 55.7 50 2D / 3D
cart CTEC2133HF CF2.125,3.375(3H-3F) 86 53.8 56.5 47.6 68 60 2D / 3D
cart CTEC2133HR CF2.125,3.375(3H-3R) 86 53.8 53.5 47.6 67.5 60 2D / 3D
cart CTEC2133TF CF2.125,3.375(3T-3F) 86 53.8 56.5 47.6 68 60 2D / 3D
cart CTEC2133TR CF2.125,3.375(3T-3R) 86 53.8 53.5 47.6 67.5 60 2D / 3D
cart CTEC2145HF CF2.125,4.5(3H-3F) 113.5 53.8 61.2 52.3 88.5 79 2D / 3D
cart CTEC2145HR CF2.125,4.5(3H-3R) 113.5 53.8 58.2 52.3 89.7 79 2D / 3D
cart CTEC2145TF CF2.125,4.5(3T-3F) 113.5 53.8 61.2 52.3 88.5 79 2D / 3D
cart CTEC2145TR CF2.125,4.5(3T-3R) 113.5 53.8 58.2 52.3 89.7 79 2D / 3D
cart CTEC2733HF CF2.75,3.375(3H-3F) 86 69.5 64.3 58.6 68 60 2D / 3D
cart CTEC2733HR CF2.75,3.375(3H-3R) 86 69.5 64.3 58.6 67.5 60 2D / 3D
cart CTEC2733TF CF2.75,3.375(3T-3F) 86 69.5 64.3 58.6 68 60 2D / 3D
cart CTEC2733TR CF2.75,3.375(3T-3R) 86 69.5 64.3 58.6 67.5 60 2D / 3D
cart CTEC2745HF CF2.75,4.5(3H-3F) 113.5 69.5 69 63.3 88.5 79 ROTA 2D / 3D
cart CTEC2745HR CF2.75,4.5(3H-3R) 113.5 69.5 69 63.3 89.7 79 2D / 3D
cart CTEC2745TF CF2.75,4.5(3T-3F) 113.5 69.5 69 63.3 88.5 79 2D / 3D
cart CTEC2745TR CF2.75,4.5(3T-3R) 113.5 69.5 69 63.3 89.7 79 2D / 3D
cart CTEC3345HF CF3.375,4.5(3H-3F) 113.5 86 77.3 69.3 88.5 79 2D / 3D
cart CTEC3345HR CF3.375,4.5(3H-3R) 113.5 86 76.8 69.3 89.7 79 2D / 3D
cart CTEC3345TF CF3.375,4.5(3T-3F) 113.5 86 77.3 69.3 88.5 79 2D / 3D
cart CTEC3345TR CF3.375,4.5(3T-3R) 113.5 86 76.8 69.3 89.7 79 2D / 3D
cart CTEC3306HF CF3.375,6(3H-3F) 152 86 105 97 140 130 2D / 3D
cart CTEC3306HR CF3.375,6(3H-3R) 152 86 104.5 97 141.3 130 2D / 3D
cart CTEC3306TF CF3.375,6(3T-3F) 152 86 105 97 140 130 2D / 3D
cart CTEC3306TR CF3.375,6(3T-3R) 152 86 104.5 97 141.3 130 2D / 3D
cart CTEC4506HF CF4.5,6(3H-3F) 152 113.5 122.5 113 140 130 2D / 3D
cart CTEC4506HR CF4.5,6(3H-3R) 152 113.5 123.7 113 141.3 130 2D / 3D
cart CTEC4506TF CF4.5,6(3T-3F) 152 113.5 122.5 113 140 130 2D / 3D
cart CTEC4506TR CF4.5,6(3T-3R) 152 113.5 123.7 113 141.3 130 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364